شرکت‌ها، نهادها و موسسات زیر، بخشی از مشتریان ارجمندی هستند که با اعتماد به محصولات و خدمات شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده، تاکنون از بخشی از خدمات و محصولات این مجموعه تخصصی استفاده کرده‌اند:
tosan
tejarat
eghtesadNovin
mehrIran
post
mellat