شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده مفتخر است که با هدف فرهنگ‌سازی در زمینه مهندسی مالی و مدیریت ریسک، طراحی سیستم های بومی بر اساس الگوی مسئله محوری، تولید سیستم های قابل اطمینان و پایدار، پشتیبانی نزدیک سیستم‌ها همراه با بازخورد مداوم، توسعه پیوسته و به روز مدل‌ها و تکنیک‌های محاسباتی ارزیابی کمّی در حوزه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در حال فعالیت است. این فعالیت‌ها، منجر به تولید نرم‌افزارهای تخصصی متعددی از جمله نرم‌افزارهای اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری، مدیریت ریسک، مدیریت دارایی و بدهی و سایر نرم‌افزارهای مرتبط با مهندسی مالی شده است. شایان ذکر است شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده، نتایج مطالعات و پژوهش‌های خود را با هدف ارتقاء فضای تحقیق و توسعه و فراهم آوردن بستری مناسب برای ارائه مطالب آموزشی و تبادل اطلاعات در زمینه‌های مهندسی مالی و مدیریت ریسک و استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان این حوزه به منظور تبادل آراء و هم‌افزایی علمی از طریق کتب، بولتن‌های ماهانه، مقالات تخصصی و پایگاه‌های اطلاعاتی متنوع منتشر می‌کند. امید است که نتایج این تلاش‌ها بتواند به عنوان راهنمایی مناسب در زمینه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اختیار مدیران برتر و کارشناسان ارشد مجموعه‌های مرتبط در کشور قرار گیرد.

 • نیازسنجی داخلی
  مطالعه مشتریان و درک نیازمندی های واقعی آنها
 • طراحی بومی
  شناسایی شرایط موجود و فرآیندها جاری
 • سازگاری
  آشنایی با سیستم ها و زیرساخت های اطلاعاتی موجود
 • توسعه پذیری
  توجه به نیازمندی های آتی و ایجاد ملزومات برای توسعه های بعدی
 • استانداردسازی
  رصد مداوم استانداردها، رویدادها و فناوری های موجود دنیا
تحقیق، توسعه و تولید سیستم های نرم‌افزاری تحلیلگر هوشمند در حوزه‌های بورسی، مالی، سرمایه‌گذاری، اعتباری و بانکی اعم از :