تحلیلگر پرتفوی

محاسبه مشخصات و ویژگی‌های آماری سهام بورس اوراق بهادار و پرتفوی سهام و ویژگی‌های مالی و ریسک سهام بورس اوراق بهادار و پرتفوی سهام

تحلیلگر سهام

سیستم تحلیلگر سهام، ابزاری برای ارائه تمامی شاخص‌های بورس اوراق بهادار به صورت نمودار و جدول است.

تحلیلگر سرمایه

سیستم تحلیلگر سرمایه، ابزاری برای ایجاد سبد سهام، انتخاب نام سبد سهام، تعیین سرمایه اولیه سبد سهام و ... است.

تحلیلگر ریسک

سیستم مدیریت ریسک تحلیلگر، ابزاری است که امکان مدیریت ریسک سهام و ارز را در اختیار بانک قرار می‌دهد.

نرم افزار امتیازدهی مشتریان

مهم ترين فعاليت بانک ها جمع آوري منابع مالي وتخصيص آن‌ها به بخش هاي مختلف اقتصادي مي باشد.

نرم‌افزار باشگاه مشتریان

برای پاسخگویی به نیاز سازمان‌ها و بنگاه‌های تجاری، ضرورت ایجاد یک بستر پویا و هوشمند وجود دارد تا بتواند زمینه‌ساز ارائه خدمات نوین به مشتریان باشد.