یکی دیگر از انتشارات مجموعه ماتریس تحلیلگران سیستم‌های پیچیده‌، بولتن الکترونیکی «بانکنامه» است که با تمرکز بر مباحث روز در حوزه مهندسی مالی و مدیریت ریسک و ارائه گزارشات تحلیلی معتبر در این زمینه و الزامات بازل، همه ماهه توسط کارشناسان این شرکت تهیه و منتشر می‌شود.

عضویت در خبرنامه
Contact form submitted!
We will be in touch soon.