ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده، مستندات پژوهش‌های مالی و اقتصادی خود را به صورت مستمر در پایگاه‌های اطلاعاتی منتشر می‌کند. مباحث مربوط به مهندسی مالی و مدیریت ریسک برای فعالان حوزه مالی ایران، نوین است و مراحل اولیه رشد خود را طی می‌کند.
عدم وجود منابع کافی باعث این امر گردیده که کارشناسان، کاربران، و نهادهای عمومی و خصوصی به صورت پراکنده، به یادگیری و تحقیق در زمینه موضوعات مالی و ریسک بپردازند. لذا، بسط و توسعه دانش مهندسی مالی و مدیریت ریسک با کاستی‌هایی همراه بوده است.
بنابراین ما برآنیم تا با انتشار مطالب مهندسی مالی و مدیریت ریسک، کارشناسان و علاقه‌مندان را از جدیدترین و پیشرفته‌ترین مسائل و مباحث مربوطه آگاه ساخته و فضایی برای گفت‌وگو فراهم آوریم.در این راستا، پایگاه اطلاعاتی «ایران ریسک» توسط ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده راه‌اندازی شده و در اختیار علاقه‌مندان این حوزه قرار گرفته است.