شرکت ماتریس تحلیلگران سیستم های پیچیده با بهره‌گیری از کارشناسان خبره و با‌تجربه خود در پروژه‌های مالی‌-‌ اقتصادی مربوط در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در زمینه مدلسازی اندازه‌گیری ریسک‌های مالی، ارزیابی‌های سرمایه‌گذاری، گزارشات طرح‌های توجیهی، مطالعات امکان‌سنجی و سایر زمینه‌های مربوط به حوزه ریسک و مهندسی مالی موفقیت‌های چشمگیر و شایان توجهی را کسب کرده است. مباحث مربوط به مهندسی مالی و مدیریت ریسک برای فعالان حوزه مالی ایران نوین است و مراحل اولیه رشد خود را طی می‌کند. عدم وجود منابع کافی باعث این امر گردیده که کارشناسان، کاربران، و نهادهای عمومی و خصوصی به صورت پراکنده، به یادگیری و تحقیق در زمینه موضوعات مالی و ریسک بپردازند. لذا، بسط و توسعه دانش مهندسی مالی و مدیریت ریسک با کاستی‌هایی همراه بوده است. بنابراین ما برآنیم تا با انتشار مطالب مهندسی مالی و مدیریت ریسک، کارشناسان و علاقه‌مندان را از جدیدترین و پیشرفته‌ترین مسائل و مباحث مربوطه آگاه ساخته و فضایی برای گفت‌وگو فراهم آوریم و در این راستا، از هرگونه همکاری و نظرات کارشناسی در این زمینه استقبال می‌کنیم.

اهداف